Nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây.

Việc tăng lương cơ sở cũng sẽ kéo theo hàng loạt những phụ cấp, lợi ích tăng theo như: Mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; Các khoản trích và chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp...

Năm 2020 mức lương cơ sở sẽ tăng nhưng theo lộ trình cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết 27 thì từ năm 2021 sẽ bãi bỏ hoàn toàn mức lương cơ sở này.

Thay vào đó sẽ xây dựng bảng lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức bằng số tiền cụ thể và nêu trong 5 bảng lương mới dành riêng cho nhóm đối tượng được phân theo chức vụ và vị trí việc làm.

5 bảng lương mới đối với:

- Người giữ chức vụ lãnh đạo từng Trung ương đến cấp xã;
- Người không giữ chức danh lãnh đạo;
- Sỹ quan quân đội, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ công an
- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an.

(Vnews/Vietnam+)