Trái Đất đang trải qua năm nắng nóng kỷ lục. Nếu nhiệt độ ngoài trời là 40 độ C thì nhiệt độ trong xe đóng kín có thể lên tới 60 độ C.

Sẽ rất nguy hiểm nếu để quên trẻ trong xe. Trẻ sẽ nhanh chóng kiệt sức vì nắng nóng và thiếu khí.

Hãy trang bị cho trẻ kỹ năng thoát hiểm, sử dụng những tấm chống nắng thay kính, luôn hé kính khi xuống xe, vì an toàn của những thiên thần nhỏ./.

(Vietnam+)