Như một quy luật “đến hẹn lại lên,” người dân quanh bãi rác Nam Sơn lại tiếp tục chặn xe rác đòi quyền lợi vì những lời hứa của địa phương với dân vẫn chưa được thực hiện. Nếu trong vài ngày tới, bãi rác Nam Sơn không được thông xe thì liệu rác thải sinh hoạt ỏ Hà Nội sẽ cao đến đâu?

Cách giải quyết như nào mới xử lý triệt để được gốc rễ, nó có nằm ở chính sách của địa phương hay cần nâng cao ý thức và hành động của người dân trong chính việc xử lý rác thải hằng ngày./.

(Vietnam+)