Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản… về nước, cách ly và chữa bệnh; đồng thời có phương án cách ly cho lao động nước ngoài./.

(Vnews)