Sáng 31/01/2021, Hội nghị lần thứ nhất ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tiến hành trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chủ trì Hội nghị./.

(Vnews/Vietnam+)