Giống như cách đây 1 năm, Lễ Phục sinh năm nay trên toàn thế giới đã diễn ra lặng lẽ trong ngày hôm qua khi nhiều nước đang áp đặt nhiều biện pháp hạn chế trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVID-19./.
(Vnews/Vietnam+)