Nước lũ bắt đầu dâng lên gây ngập đường từ lúc 6 giờ ngày 5/10 và khoảng 7 giờ thì bắt đầu dâng cao.

Do lũ về đột ngột, nhiều người bị mắc kẹt phải chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu. Bốn điểm ngập sâu rải rác tại các phường: Tân Đồng, Tân Thiện và phường Tân Xuân.

(Vnews)