(Nguồn: VNews)

Những ngày qua, hàng trăm người dân xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tập trung chặn rào chắn và dựng lều bạt để phản đối việc triển khai dự án xây dựng bãi thu gom rác thải của xã Thanh Hối. Lý do là bãi rác này quá gần khu dân cư và nếu khi đi vào hoạt động, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân./.