Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức Cuộc vận động văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam… phát động online chương trình “Văn hóa doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch COVID-19” với chủ đề “Vì Việt Nam khỏe mạnh” từ 15 giờ chiều 7/4.

Trong thời gian từ tháng 4-8/2020 (có thể dài hơn tùy theo tình hình thực tế dịch), bằng các hoạt động, việc làm cụ thể của các hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, ca sỹ, nghệ sỹ, nhà báo, vận động viên, người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, lan tỏa các thông điệp của chương trình phòng, chống dịch và tiếp nhận ủng hộ các hiện vật, đồ dùng, sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19./.

 
(Vietnam+)