Theo trang tin Mainichi (Nhật Bản), số học sinh Hàn Quốc đã tự sát và có ý định tự sát trong năm 2018 tăng cao kỷ lục kể từ khi Bộ Giáo dục Hàn Quốc thực hiện thống kê số liệu từ năm 2011.

Trong năm 2018, đã có khoảng 709 học sinh có ý định tự sát và 144 học sinh đã tự sát tại Hàn Quốc. Số vụ cố ý tự tử của học sinh vào năm 2018 đã tăng 19 lần so với con số 37 trường hợp vào năm 2011.

Đặc biệt, năm 2011 không có trường hợp nào có ý định tự sát được ghi nhận bởi các học sinh tiểu học, thì tới năm 2018 đã có tới 58 trường hợp học sinh tiểu học có ý định tự sát, và có 3 em đã tự sát.

 
(Vnews/Vietnam+)