VietinBank cat giam 5.000 ty dong loi nhuan ho tro khach hang hinh anh 1Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Lê Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 6/1/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô năm thứ 3 liên tiếp.

Cụ thể, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động) được đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn) tiếp tục được cải thiện tăng 15,5% so với năm 2019, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019.

[Ngân hàng VietinBank trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%]

Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019.

Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỷ đồng, tạo nguồn lực để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian tới. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết: “Năm 2020, VietinBank đã quản lý tốt chất lượng tăng trưởng tạo điều kiện phát triển tín dụng và các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Đặc biệt, VietinBank đã cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh.”

Ngoài ra, VietinBank đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đáp ứng mức vốn tự có của ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021. VietinBank cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2020) thay vì 5 năm theo dự kiến. Kết quả này góp phần lành mạnh hóa bảng cân đối, nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tiếp theo.

Năm 2021, VietinBank phấn đấu tổng tài sản tăng 3%-6%; tín dụng tăng 8%-11%; nguồn vốn huy động tăng 10%-12%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tăng 10%-20%.

VietinBank cat giam 5.000 ty dong loi nhuan ho tro khach hang hinh anh 2

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú ghi nhận và biểu dương những thành tích mà VietinBank đã đạt được trong năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là những hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế bằng nội lực của VietinBank vừa qua.

Phó Thống đốc yêu cầu, VietinBank tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm phí dịch vụ, giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với các khoản cho vay cũ, cho vay trung dài hạn; tích cực triển khai chính sách giảm phí dịch vụ thanh toán theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao...

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc yêu cầu VietinBank tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

VietinBank cần tổng kết, đánh giá kết quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đúc rút các bài học kinh nghiệm và chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 hợp lý của ngân hàng, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, tái cơ cấu để có nguồn lực phát triển sang giai đoạn mới./.

Minh Thúy (Vietnam+)