VietinBank phat hanh 3.000 ty dong trai phieu ra cong chung dot 2 hinh anh 1Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020 với số lượng 30 triệu trái phiếu, tương đương với 3.000 tỷ đồng, bắt đầu từ 27/8-24/9.

Trái phiếu đợt 2 của VietinBank có 2 loại, một loại đáo hạn năm 2028 và một loại đáo hạn năm 2030. Mỗi loại trái phiếu dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tương ứng với tổng mệnh giá là 1.500 tỷ đồng cho từng loại.

Kỳ trả lãi trái phiếu dự kiến là 1 năm 1 lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành. Trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,9%/năm, còn trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

[VietinBank phát hành thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng]

Lãi suất tham chiếu là lãi suât bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc lãi suất kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại lớn.

Trước đó, ngày 30/7, VietinBank đã kết thúc chào bán trái phiếu đợt 1 với tổng số trái phiếu đã phân phối là 70 triệu trái phiếu, tương đương với 7.000 tỷ đồng (35 triệu trái phiếu CTG2028/T2/01 và 35 triệu trái phiếu CTG2030T2/01).

Như vậy, năm 2020 VietinBank đăng ký chào bán 100 triệu trái phiếu ra công chúng, với mục đích phát hành trái phiếu dài hạn để tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước./.

Thúy Hà (Vietnam+)