VPBank duoc chap thuan tang von dieu le them 22.377 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại VPBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.377 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua.

Sau khi tăng vốn thành công, vốn điều lệ của VPBank dự kiến sẽ đạt 67.433 tỷ đồng, vươn lên trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

[VPBank đạt 15.300 tỷ đồng lợi nhuận, vượt hơn 50% kế hoạch]

Tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng hồi cuối tháng Tư, ban lãnh đạo VPBank đã đưa ra kế hoạch trong năm 2022 ngân hàng tăng vốn điều lệ thành hai đợt. Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý 2 hoặc quý 3/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15%, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên mức 79.334 tỷ đồng.

Mới đây, ngân hàng đã hoàn thành một phần kế hoạch khi phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu quỹ VPBank cho người lao động theo chương trình ESOP, tương đương với 0,675% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 1/3 giá trên thị trường hiện nay./.

VPBank duoc chap thuan tang von dieu le them 22.377 ty dong hinh anh 2Vốn điều lên của VPBank từ năm 2017-2022. (Đơn vị: Tỷ đồng)
Thùy Linh (Vietnam+)