Phó Tổng thống Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. (Nguồn: AP)

Indonesia đã tuyên bố ra ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện các cam kết và đóng góp để tổ chức quốc tế này trở thành một đối tác thực sự cho hòa bình thế giới.

Trong bài phát biểu ngày 23/9 trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Tổng thống Indonesia Muhammad Jusuf Kalla cho rằng Liên hợp quốc cần cải cách để trở nên mạnh mẽ hơn và phù hợp hơn với những thách thức cũng như thực tế của thế kỷ 21.

Ông đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc cần trở thành một tổ chức minh bạch, hiệu quả, có trách nhiệm, có năng lực, có tính đại diện và đóng vai trò là trung tâm của quyền lực thế giới.

Phó Tổng thống Kalla khẳng định Indonesia kiên định thực hiện cam kết tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tới năm 2019 và những nỗ lực chống khủng bố trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

Việc lựa chọn các ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ được tiến hành vào giữa năm 2019. Các ứng cử viên khác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Ấn Độ và Việt Nam./.