Người dân Thái Lan. (Nguồn: tnnthailand.com)

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Quốc gia về Phát triển Hành chính (NIDA) tiến hành, khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan, phần lớn người dân nước này vẫn chưa quyết định có tham gia bỏ phiếu hay không. 

Đây là cuộc thăm dò thứ 8 mà NIDA đã tiến hành về thái độ của người dân Thái Lan về cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8 tới. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 12-13/7 trên 1.503 người, trên 18 tuổi với trình độ học vấn và nghề nghiệp khác nhau. 

Về câu hỏi có tham gia bỏ phiếu đồng ý hay bác bỏ dự thảo hiến pháp mới, có 62,48% nói rằng họ chưa quyết định (giảm nhẹ so với mức 64,9% của cuộc thăm dò thứ 7), 30,4 % nói rằng họ bỏ phiếu chấp nhận và 6,79% nói rằng họ sẽ bác bỏ. 

Về câu hỏi về đề xuất bổ nhiệm thượng nghị sỹ có quyền tham gia cùng các hạ nghị sĩ dân bầu chọn ra thủ tướng mới cho giai đoạn chuyển giao 5 năm, phần lớn người được hỏi ​- 51,4% nói rằng chưa quyết định (giảm nhẹ so với mức 56,7% của cuộc thăm dò trước), 29,1% nói rằng sẽ ủng hộ trong khi 19,16 % nói rằng không chấp nhận./.