7 năm sau thảm họa kép, Fukushima đang hồi sinh mạnh mẽ

7 năm sau thảm họa kép (sóng thần và rò rỉ hạt nhân), người dân Fukushima sau một thời gian dài chạy lánh nạn thảm họa sóng thần và hạt nhân, đang trở lại để xây dựng quê hương.
Nguyễn Tuyến (Vietnam+)