ABBANK dat muc tieu dat 1.358 ty dong loi nhuan truoc thue nam 2020 hinh anh 1Quang cảnh tại Đại hội. (Ảnh: CTV)

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 1.358 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đề xuất chưa chia cổ tức 2019 để tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, phục vụ chiến lược phát triển trong các năm tới.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu tổng tài sản đạt 110.918 tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm 2019); huy động từ khách hàng đạt 81.052 tỷ đồng, tăng 8,4%; dư nợ tín dụng đạt 69.646 tỷ đồng, tăng 10,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.358 tỷ đồng, tăng 10,5%; tổng thu nhập tăng 641,1 tỷ đồng, tương đương tăng 17,7%.

Đặc biệt, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 228,8 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ.

[ABBANK giảm lãi suất cho vay khách hàng cá nhân xuống 7,6%]

Dự kiến, giai đoạn 2020-2025, ABBANK tiếp tục theo đuổi chiến lược bán lẻ, phát triển bền vững với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng có hiệu quả hoạt động tốt nhất.

ABBANK cũng hướng tới việc đẩy mạnh tỷ trọng thu nhập từ bán lẻ (bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ lên chiếm tối thiểu 70% tổng thu nhập từ khách hàng, thu từ dịch vụ (gồm phí bảo lãnh) chiếm tối thiểu 20% tổng thu nhập.

Cũng tại Đại hội, ABBANK đã quyết định phương án tạm chưa chia cổ tức nhằm tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận chưa phân phối sẽ được sử dụng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong những năm tới cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ và tạo lợi thế khi niêm yết cổ phiếu ABBANK.

Đối với công tác niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội cổ đông về sự thay đổi lộ trình kế hoạch dự kiến thực hiện niêm yết cổ phiếu ABBANK do liên quan công tác chuyển trụ sở chính từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Dự kiến, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội, ABBANK sẽ nộp hồ sơ lưu ký và niêm yết, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

Trường hợp việc niêm yết chưa thể thực hiện được trong năm 2020, ABBANK sẽ hoàn thành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom phù hợp với lộ trình yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất bầu ông Jason Lim Tsu Yang hiện là Trưởng ban phát triển chiến lược và kinh doanh của Maybank, người đại diện 50% vốn góp của Maybank tại ABBANK, đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ hiện tại (2018-2022)./.

Thúy Hà (Vietnam+)