Bên trong phòng xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng

Tính đến ngày 10/4/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã thực hiện 3.981 xét nghiệm trong đó 6 mẫu dương tính và 3.975 mẫu âm tính.
(TTXVN/Vietnam+)