BIDV mua lai 3300 ty dong trai phieu tang von phat hanh dot 1 nam 2014 hinh anh 1Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDVvà thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

[BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 10.500 tỷ đồng]

Trái phiếu được phát hành vào ngày 8/8/2014 , với giá trị 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm.

Vừa qua, BIDV cũng phát hành 2 đợt trái phiếu với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng VND, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn tự có cấp 2./.

Thúy Hà (Vietnam+)