Sáng nay, ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Tra cứu điểm thi kèm tư vấn chọn trường xét tuyển đại học cho thí sinh tại đây.

Bên cạnh điểm thi, Bộ cũng công bố phổ điểm của từng môn thi.

Cụ thể như sau:

Môn Vật lý:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 1

Tổng số thí sinh

334961

Điểm trung bình

5.57

Điểm trung vị

5.75

Số thí sinh đạt <=1 điểm

150

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

109259

(32.62%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.25


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 2

Tổng số thí sinh

338739

Điểm trung bình

5.35

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

187

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

127745

(37.71%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 3

Tổng số thí sinh

333830

Điểm trung bình

4.68

Điểm trung vị

4.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

98

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

199281

(59.70%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.50


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 4

Tổng số thí sinh

569905

Điểm trung bình

4.30

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

395

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

399016

(70.01%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.75


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 5

Tổng số thí sinh

562557

Điểm trung bình

6.00

Điểm trung vị

6.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

47

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

96714

(17.19%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 6

Tổng số thí sinh

494086

Điểm trung bình

7.37

Điểm trung vị

7.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

11

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

19568

(3.96%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 7

Tổng số thí sinh

878142

Điểm trung bình

5.64

Điểm trung vị

5.80

Số thí sinh đạt <=1 điểm

345

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

296273

(33.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.40


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 8

Tổng số thí sinh

789435

Điểm trung bình

4.36

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

542666

(68.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.20


Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 9

Tổng số thí sinh

867937

Điểm trung bình

5.49

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

1265

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

241615

(27.84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00


Phạm Mai (Vietnam+)