Quang cảnh lớp học. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2018.

91 học viên là các Trưởng ban, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy, ban, bộ, ngành trực thuộc Trung ương đã tham dự Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết rút kinh nghiệm từ các khóa bồi dưỡng trước, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, trên cơ sở họp thống nhất với các cơ quan Trung ương, Ban Dân vận Trung ương cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẩn trương và trách nhiệm trong việc chuẩn bị các nội dung của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân vận một cách thống nhất.

[Công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương]

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Thảo, các chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng, trang bị cho học viên tầm nhìn vĩ mô, giúp các học viên có tư duy chiến lược trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời bổ sung vào việc hoàn thiện chính sách dân vận để công tác dân vận ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực, đúng người đúng việc.

Lớp bồi dưỡng công tác dân vận diễn ra từ 1-5/10, Chương trình học gồm chín chuyên đề và một buổi thảo luận với các nội dung trọng tâm: Những khuynh hướng tư tưởng chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận; Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận hiện nay; Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác dân vận đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo; Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội./.