Thứ Hai, Tháng Mười Hai 10/12/2018

Chiêm ngưỡng bộ gốm sứ đặc biệt trong tiệc chiêu đãi tại APEC 2017

(Vietnam+) Bản in

Sản phẩm chén ngọc APEC và bộ sản phẩm Hoàng Liên do Minh Long chế tác đã được chọn làm tặng phẩm cho lãnh đạo các nền kinh tế và phục vụ tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tại sự kiện APEC Việt Nam 2017.