Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân

75 năm qua, đội quân do Bác Hồ khai sinh, rèn luyện và giáo dục đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, trở thành Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay.
(TTXVN/Vietnam+)