Chu tich Ho Chi Minh voi su nghiep phat trien van hoa Viet Nam hinh anh 1Nhấp chuột xem kích thước chuẩn.
Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)