Chủ tịch nước gặp mặt các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Ngày 2/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu đại diện cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày thuộc các Hội, Ban liên lạc của 54 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ tịch nước gặp mặt các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 2/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu đại diện cho các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày thuộc các Hội, Ban liên lạc của 54 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhân dịp đoàn về Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc thảo luận chương trình hoạt động 2016-2020.

Các đại biểu đại diện các Ban liên lạc tù yêu nước tại các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Hà Nội... đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả làm việc của hội nghị toàn quốc Ban liên lạc, hoạt động của các Hội tù yêu nước thời gian qua.

Sau khi trở về từ nhà tù đế quốc, những người chiến sỹ cách mạng đã tập hợp lại, thông qua tổ chức Ban liên lạc ở các địa phương tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Với khí tiết cách mạng, phẩm chất kiên trung, lý tưởng cộng sản, các hội viên đã nêu gương sáng trong cuộc sống, được nhân dân, chính quyền tín nhiệm.

Trước tình hình một bộ phận cán bộ, đảng viên mai một phẩm chất, xa rời quần chúng, không hoàn thành nhiệm vụ, các đại biểu đề nghị Trung ương chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, đấu tranh ngăn chặn.

Phản ánh lên Chủ tịch nước tình trạng không ít trường hợp lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hoạch định đúng, nhưng xuống cơ sở bị cán bộ làm sai lệch, trở thành nỗi bức xúc của người dân, các đại biểu nhấn mạnh để cách mạng có như ngày hôm nay phải đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ. Đảng, Nhà nước cần chọn được người có đức có tài, thực hiện cuộc chỉnh đốn Đảng, lấy lại niềm tin cho nhân dân.

Từ thực tế nhiều nơi trong cả nước đã thành lập được Ban liên lạc, Hội cấp cơ sở, các đại biểu đề nghị Trung ương cho nâng cấp, kiện toàn, thành lập tổ chức Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày trong cả nước để cùng các cấp, ngành, góp công góp sức xây dựng chính thể, chăm lo hội viên.

 ​

Chia sẻ với nguyện vọng của các đại biểu cựu tù yêu nước, Chủ tịch nước cho rằng Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều chế độ chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với đất nước.

Những chiến sỹ cách mạng trở về, cuộc sống gặp khó khăn, Ban liên lạc cần phối hợp với các cấp chính quyền, góp phần tháo gỡ, giúp đỡ hội viên; đồng thời xuất phát từ thực tế để tham mưu cho các bộ, ngành thực hiện đảm bảo đúng quy trình, không để sai sót, nhầm lẫn.

Về những đề xuất liên quan thành lập Hội, Chủ tịch nước cho biết sẽ ghi nhận và trao đổi trong Ban Bí thư, trên tinh thần tạo điều kiện để Ban liên lạc, cấp Hội cơ sở ở các tỉnh, thành phố trên cả nước có điều kiện hoạt động tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch nước đề nghị Ban liên lạc cùng hội viên chiến sỹ bị địch bắt tù đày trong cả nước cùng góp công, góp sức, cùng hệ thống chính trị và toàn dân, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, kiên định nguyên tắc Đảng, tham gia xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục