Chuong trinh muc tieu y te-dan so hoan thanh tot nhieu muc tieu hinh anh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 30/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 8 - Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu y tế-dân số giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay đến nay 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai các dự án/hoạt động. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự án đã đạt cả 2 chỉ tiêu dựa trên chỉ số phê duyệt tại QĐ 1126 của Thủ tướng Chính phủ.

['Việt Nam là một trong những điểm sáng trong phòng, chống HIV/AIDS']

Dự án 8 là một trong số các dự án thành phần được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông trong công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân nói chung và Chương trình mục tiêu y tế-dân số nói riêng, khi truyền thông thực hiện tốt sẽ giúp các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Dự án với mục tiêu chung là theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá bảo đảm thực hiện chương trình hiệu quả. Nhiều hoạt động truyền thông y tế, chủ động góp phần phòng, chống bệnh tật nâng cao sức khoẻ người dân và cộng đồng đã được triển khai.

Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, tổ chức 2 hội nghị tại 2 miền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu y tế-dân số 2016-2020; xây dựng khung giám sát, kiểm tra thực hiện chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là việc Vụ kế hoạch-Tài chính, Văn phòng 1125 là đơn vị chủ trì triển khai dự án, song các cán bộ đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, Thông tư 26/2018/TT-BTC không có nội dung và định mức chi cho việc thuê hợp đồng lao động, cũng như chi trả chi phí quản lý thực hiện chương trình và gặp nhiều khó khăn do thay đổi về cơ cấu tổ chức các đơn vị.

Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chung cũng gặp khó khăn do các thành viên từ các Vụ, Cục, Tổng cục và dự án khác, nên nhiều đoàn giám sát chưa thực hiện được như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, kinh phí dự án còn hạn chế và phải phân bổ cho nhiều mảng hoạt động dẫn đến thiếu kinh phí kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, đại diện của dự án 2 (tiêm chủng mở rộng); dự án 2 (Dân số và phát triển), dự án 4 (An toàn thực phẩm) đã có bài tham luận về kết quả triển khai thực hiện Dự án 8.

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình đề ra./.

PV (Vietnam+)