De nghi nha mang mien cuoc tin nhan ung ho phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ, miễn cước tin nhắn ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Do tính chất đặc biệt của chương trình nhằm vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC) về việc không thu cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 của chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19."

[Trên 282 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch]

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y Tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ Thập đỏ đã vận động đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 bằng tin nhắn gửi đến đầu số 1407.

Đáng chú ý, phí tin nhắn được nêu rõ là 300đ/tin. Mặc dù số tiền này không lớn nhưng đứng ở góc độ từ thiện thì nhiều người dân đặt vấn đề vì sao nhà mạng lại thu tiền cho một hoạt động từ thiện và nhân đạo này.

Thực tế theo tìm hiểu, việc thu phí 300đ/tin nhắn không phải là quy định của các nhà mạng đưa ra.

Vệc thu phí gửi tin nhắn là theo Quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền về “Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400). Theo đó, giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) là 218 đồng/bản tin nhắn.

Do đó, có thể hiểu, tất cả các tin nhắn tới cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 do VTC quản lý, không chỉ riêng tới đầu số 1407, đều phải trả phí./.

Minh Sơn (Vietnam+)