Điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng về người phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với tiến trình phát triển của xã hội.
(TTXVN/Vietnam+)