Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Căn cứ vào nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 40 chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 15 giờ ngày 16/8.

Nội dung công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thực hiện phát điện các tổ máy để duy trì mực nước thượng lưu theo quy định.

[Chiều 12/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang]

Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

13 giờ ngày 16/8, mực nước hồ Thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 105,04 m, dưới mực nước quy định theo quy trình 0,16 m, lưu lượng đến hồ 686 m3/s, tổng lưu lượng xả 1.101 m3/s ( gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện)./.