Giu nhip san xuat, PVN nop ngan sach Nha nuoc vuot 46% ke hoach hinh anh 1Người lao động Công ty PVGas. (Ảnh: pvn.vn)

Trong 7 tháng đầu năm, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đều vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong tháng 7, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra với 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP).

[Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau đóng góp ngân sách 2.000 tỷ đồng mỗi năm]

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,04 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 14,48 triệu tấn, vượt 4,6% kế hoạch 7 tháng và bằng 63,4% kế hoạch năm.

Thông tin chi tiết, PVN cho biết, trong tháng 7, khai thác dầu thô đạt 1,18 triệu tấn, vượt 11,5% kế hoạch tháng. Tính chung 7 tháng đạt 8,32 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch 7 tháng. Sản lượng khai thác khí 7 tháng đạt 6,17 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch 7 tháng.

Ngoài ra, sản xuất đạm 7 tháng của tập đoàn đạt 969 nghìn tấn, vượt 4,5% kế hoạch so với kế hoạch 7 tháng. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn 7 tháng đạt 4,85 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch 7 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Sản xuất sợi các loại tháng 7 đạt 200 tấn, tính chung từ 20/4 (thời điểm đưa 3 dây chuyền sợi của Nhà máy Xợi Đình Vũ vào sản xuất) đến nay đạt 640 tấn. Đến ngày 24/7/2018 đã xuất bán 246 tấn sợi, với doanh thu đạt 9,5 tỷ đồng. Kế hoạch tháng 8 dự kiến sản xuất 265 tấn sợi DTY.

Với kết quả trên, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 332,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 7 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, vượt 46,0%. Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 17,8 nghìn tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch.

Giu nhip san xuat, PVN nop ngan sach Nha nuoc vuot 46% ke hoach hinh anh 2Công nhân làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: pvn.vn)

Cũng theo PVN, ngày 24/7, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) với Công ty cổ phần An Phát Holdings (APH) và Công ty cổ phần Xơ sợi Tổng hợp An Sơn ký kết hợp đồng hợp tác gia công sợi DTY của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ.

Trước mắt PVTex và APH sẽ hợp tác khởi động và vận hành các dây chuyền kéo sợi DTY của phân xưởng Filament với mục tiêu đến cuối quý 4/2018 sẽ vận hành toàn bộ các dây chuyền này. Đồng thời, các bên cũng đang tích cực đàm phán Hợp đồng hợp tác vận hành toàn bộ Nhà máy với mục tiêu sớm hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng.

Tiếp đến, ngày 31/7/2018, tại Hà Nội, PVN ký kết các hợp đồng phát triển dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt (Lô 05-1b&c). Cụ thể, Ký Hợp đồng mua bán khí (GSPA) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Chủ mỏ Lô 05-1b & 05-1c, Hợp đồng đấu nối (TSA) giữa các Chủ mỏ Lô 05-1b&c và PV GAS; Hợp đồng bán khí (GSA) giữa PVN và PV GAS - Dự án khí Mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt (Lô 05-1b&c)./.

Đức Duy (Vietnam+)