Hoi dong cap Nha nuoc thong qua 393 ho so xet tang danh hieu nghe sy hinh anh 1Nghệ sỹ Minh Hằng vào vai bà Phó Đoan trong phim "Trò đời." Trong số các nghệ sỹ được Hội đồng cấp Nhà nước bỏ phiếu thông qua đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân năm 2018 có nghệ sỹ Minh Hằng. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Liên quan đến việc xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú lần thứ chín (năm 2018), ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Hội đồng cấp Nhà nước đã họp, bỏ phiếu thông qua việc xét tặng danh hiệu với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cụ thể, Hội đồng cấp Nhà nước (do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tịch Hội đồng) đã xem xét, bỏ phiếu thông qua 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 309 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú.

Trong số những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua lần này có hồ sơ của “cô Đẩu” Công Lý, “bà Phó Đoan” Minh Hằng, nghệ sỹ chèo Thanh Ngoan, diễn viên Thu Hà, diễn viên Trần Hạnh…

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân của ba “đại thụ” của làng cải lương cũng được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua, bao gồm: nghệ sỹ ưu tú Minh Vương, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn), nghệ sỹ ưu tú Trần Ngọc Châu (Giang Châu).

[Nghệ sỹ 'xếp hàng' chờ danh hiệu: 'Cây đa' cũng héo mòn]

Trước đó, việc hồ sơ của nhiều nghệ sỹ (trong đó có hồ sơ của ba nghệ sỹ “gạo cội”: Minh Vương, Thanh Tuấn và Giang Châu) không có tên trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước thông qua (lần thứ nhất) để trình Hội đồng cấp Nhà nước đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Sau đó, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú (lĩnh vực sân khấu) lần thứ chín (năm 2018) đã họp, xem xét lại 22 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 24 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú.

Hội đồng đã thông qua 7 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và bảy hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú (với tỷ lệ phiếu đồng thuận từ 90% trở lên); để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Như vậy, với kết quả trên, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chính thức thông qua 84 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân và 310 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được để trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Sau thời gian tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú được thông qua (với ít nhất 90% tổng số phiếu của các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước) sẽ được gửi đến Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng những danh hiệu cho các nghệ sỹ./.

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia).

An Ngọc (Vietnam+)