Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2022

Các đại biểu kiến nghị Ban Tổ chức TW ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình công tác bảo vệ chính trị nội bộ; ban hành hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.
Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2022 ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 10/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022.

Chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong quý 3/2022, toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện, hoàn thành công việc được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ngành tiếp tục bám sát Kết luận số 06 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

[Kiểm tra công tác xây dựng đảng tại Ban Đối ngoại Trung ương]

Ngành cũng cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền phân cấp ở 3 cấp; theo dõi đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, thông tin những nội dung quan trọng trong các văn bản mới ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; chủ động nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, khảo sát tham mưu 6 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó 3 đề án hoàn thành theo chương trình làm việc năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 3 đề án theo Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Các địa phương, đơn vị tập trung cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương mới ban hành phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, những cách làm mới ở cơ sở; kiến nghị một số giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập.

Đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan như Ban Tổ chức Trung ương cần ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình công tác bảo vệ chính trị nội bộ; sớm ban hành hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2022…

Sau khi nghe 11 ý kiến phát biểu tại các điểm cầu trong cả nước, phát biểu kết luận, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng thuận rất cao với bản dự thảo Báo cáo 9 tháng, những kết quả đạt được, về những ưu điểm, hạn chế…

Trong 9 tháng qua, cùng với những kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng nói chung đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm, thực hiện nghiêm túc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn ngành cơ bản hoàn thành 16/19 đề án thuộc chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tương đương đạt 84,2% khối lượng công việc.

Nhiều công việc đang được quyết liệt triển khai như công tác quy hoạch, thực hiện Kết luận số 35, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…

Bà Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, chương trình công tác năm 2022 đã đề ra; tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; chuẩn bị các hoạt động tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát, khảo sát và tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2023.

Nhấn mạnh năng lực cụ thể hóa là một trong những yêu cầu rất cao đối với cấp uỷ, tổ chức Đảng, bà Trương Thị Mai đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nghiên cứu cụ thể hoá Nghị quyết số 21 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, khóa XIII về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; khẩn trương cụ thể hóa các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; về tiếp tục tăng cường, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ để đảm bảo thực hiện nghiêm, kịp thời nhắc nhở, kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục