Nhằm hỗ trợ thực hiện công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh do COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 như sau:

Trường hợp đến khám chữa bệnh tại cơ sở có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của Sở Y tế, thanh toán như trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

[Infographics] Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Trường hợp đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận để cấp cứu, điều trị người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với trường hợp cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến.

Đồng thời, thanh toán theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với trường hợp người bệnh tự đến khám chữa bệnh (không phải cấp cứu, không có giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế)./.

 
PV (TTXVN/Vietnam+)