Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản,” Festival Huế 2018 sẽ diễn ra liên tục trong 6 ngày từ 27/4 đến 2/5, với 9 chương trình và lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng./.