Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn một) triển khai đúng quy định, tiến độ vì đã bị ngưng thi công suốt bốn tháng qua.

Dự án này có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết ngập cho thành phố.

Theo hợp đồng, thời gian thi công dự án trong 36 tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019. Tuy nhiên, hơn bốn tháng qua, công trình bất động. Hiện, dự án đã thi công đạt 72% khối lượng. Tư vấn giám sát hợp đồng xác nhận giải ngân 3.483 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 3.232 tỷ đồng (tương đương 46,5%)./.