LienVietPostBank bao lai truoc thue hon 2.800 ty dong, tang 61% hinh anh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank-mã LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của quý 3 là 766 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận trước thuế quý 3 của LienVietPostBank tăng chậm lại nhưng nhờ 2 quý đầu năm đã tăng mạnh nên lợi nhuận lũy kế 9 tháng vẫn ghi nhận ở mức cao.

Theo đó, 9 tháng qua, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

[LienVietPostBank chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%]

Cụ thể, 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán cũng khả quan hơn, có lãi 7 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank 9 tháng đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn, tăng 6,1% lên 3.326 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

LienVietPostBank đã tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trích lập, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 2.802 tỷ, lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng 255 tỷ đồng, tương đương tăng 10,1% so với đầu năm lên 2.782 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng là 1,42%.

Chốt phiên giao dịch 20/10, thị giá cổ phiếu LPB đạt 21.150 đồng/cổ phiếu, giảm 0,15% so với mức giá tham chiếu. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, LPB đã tăng hơn 67%./.

Minh Vượng (Vietnam+)