Nam 2021: Ngan hang VIB du kien chia co phieu thuong 40% hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với nội dung đáng chú ý là ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến sau các phương án tăng vốn này là khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo tối ưu cho sự tăng trưởng mạnh về tổng tài sản năm 2021 và đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh.

Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, năm 2021 là năm thứ 2 VIB trình phương án không chia cổ tức bằng tiền mặt để tăng vốn và tập trung phát triển các mảng kinh doanh trọng yếu.

[Khách hàng đăng ký ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB tăng 300%]

Ngoài ra, tùy thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, VIB đặt mục tiêu đưa tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng lên 225.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Huy động vốn tăng trưởng tương đương tăng trưởng tín dụng, lên 235.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu trên 7.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29% so với 2020, tập trung không chỉ vào mảng tín dụng truyền thống cho vay nhà và ôtô, mà còn tăng trưởng mạnh mẽ các mảng thu phí và dịch vụ phi tín dụng, mảng kinh doanh ngân hàng số. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE tiếp tục ở mức top đầu toàn ngành từ 28%-30%.

Năm 2020, tỷ trọng tín dụng bán lẻ của ngân hàng đạt 84% tổng dư nợ tín dụng, đưa VIB trở thành một trong số ít các ngân hàng có tỷ lệ dư nợ bán lẻ cao nhất ngành với trên 95% dư nợ bán lẻ là dư nợ có tài sản đảm bảo.

Ngân hàng số MyVIB cũng đã đạt mức tăng trưởng đột phá 300% về số lượng khách hàng đăng ký với số lượng giao dịch trực tuyến tăng trưởng 110%. VIB trở thành ngân hàng nằm trong tốp các ngân hàng có tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến cao nhất, 91% trong tổng số lượng giao dịch./.

Thúy Hà Giao dịch tại VIB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)