Ngan hang SeABank se tang von dieu le len 22.690 ty dong nam 2022 hinh anh 1Giao dịch tại SeABank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank-mã SSB) đã thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 20.403 tỷ đồng trong quý 2 và quý 3 năm 2022.

Theo đó, trong quý 2 và 3/2022, SeABank dự kiến triển khai tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 20.403 tỷ đồng thông qua phát hành 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, SeABank sẽ phát hành 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

[IFC và 5 quỹ đầu tư quốc tế rót thêm 70 triệu USD cho SeABank]

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, SeABank tiếp tục lộ trình tăng vốn điều lệ từ 20.403 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước hoặc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 13,78% vốn điều lệ hiện tại). 

Hình thức chào bán sẽ được quyết định cụ thể tại thời điểm triển khai. Như vậy, theo kế hoạch đến hết năm 2022, SeABank sẽ hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng. 

Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng của SeABank, giúp ngân hàng có đủ tiềm lực để thực hiện các mục tiêu như triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, số hóa toàn diện các quy trình vận hành trong hoạt động tín dụng; thanh toán, dịch vụ khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ… qua đó mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, gia tăng trải nghiệm và đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của mọi khách hàng./.

Thúy Hà (Vietnam+)