Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo của ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, chiều 3/4. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành ngày làm việc đầu tiên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ chính thức Khai mạc vào sáng 4/4.

Đại hội sẽ có nhiệm vụ tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, bầu Ban Chấp hành khóa V và bầu đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng: Thông qua chương trình, quy chế Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa IV; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên; Đoàn Thư ký có 3 thành viên; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên.

Tính đến hết năm 2017, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các đơn vị có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam là 83.412 người, trong đó nữ chiếm 44,8%; số làm việc trong các cơ quan hành chính là 54.810 người, số làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là: 15.286 người; số làm việc trong các doanh nghiệp là 12.470 người.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là lực lượng quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị, của ngành, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra./.