Những hình ảnh ám ảnh về thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

Theo thống kê ban đầu, đến 13 giờ 30 ngày 30/9, số người chết ở do động đất và sóng thần ở Indonesia là 832 người, trong đó 821 người ở Palu, 11 người ở Donggala.
(Vietnam+)