Phật tử đeo khẩu trang làm lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Ninh Tảo

Hàng ngàn Phật tử đã đổ về chùa Ninh Tảo (Hà Nam) tham dự lễ Vu Lan trong một dịp rất đặc biệt khi mọi người tham dự đều phải đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19.
Minh Sơn (Vietnam+)