[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 31/3, tại huyện Lộc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức công bố Lễ hội Dua Tpeng (Lễ hội Phá Bàu) của dân tộc Khmer là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(TTXVN/Vietnam+)