[Photo] Phật thủ Đắc Sở rộ vàng sắc nắng đón Xuân Ất Mùi

Không khi Xuân dường như đến sớm hơn với người dân Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội. Trong các nhà vườn, trái phật thủ đã nở rộ khoe mình trong sắc nắng, hương thơm nồng ấm lan rộng khắp cả vùng.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)