[Photo] Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành y tế Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh, trong đó hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam mẫu mực được Người đặc biệt quan tâm.
(TTXVN/Vietnam+)