PVN hoan thanh toan dien cac chi tieu va ke hoach nam 2019 hinh anh 1Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN, năm 2019 tình hình kinh tế quốc tế không thuận lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của tập đoàn.

Ở trong nước, một số cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực dầu khí còn nhiều bất cập chưa được tháo gỡ, chưa phù hợp với thực tế phát triển của ngành dầu khí của PVN.

Thực tế cho thấy, hoạt động của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cụ thể trữ lượng, tiềm năng dầu khí không nhiều như mong đợi; điều kiện triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước phải thực hiện ở vùng sâu và xa bờ trên biển Đông; sản lượng dầu khí ở các mỏ chủ lực đang trong giai đoạn suy giảm và quy chế tài chính Công ty mẹ- Tập đoàn chưa được phê duyệt…

Tuy nhiên, với trách nhiệm là một tập đoàn kinh tế chủ lực, cùng những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, năm 2019 PVN đã về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày tất cả các chỉ tiêu.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519.8000 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch năm và tăng 6,3% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn PVN đạt 736.200 tỷ đồng, vượt 123.9000 tỷ đồng (20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018.

Cùng với đó, nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN đạt 108.000 tỷ đồng, vượt 205.000 tỷ đồng (23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 438.000 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch...

Cũng theo lãnh đạo PVN, hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Ngoài ra, hệ số khả năng thanh toán nhanh dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 2,9 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 4,0 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển...

“Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí và các dự án điện cấp bách, PVN đã tích cực, chủ động thực hiện và kịp thời, thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc liên quan, những vấn đề vượt thẩm quyền, để xin ý kiến chỉ đạo. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 đạt trên 30.4000 tỷ đồng,” lãnh đạo PVN cho hay.

Cũng theo ông Hùng, tập đoàn đã chủ động, tích cực trong việc xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 đồng thời hoàn thành báo cáo Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2019-2025. Hiện tại, PVN đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu để làm cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Tại hội nghị, thay mặt tập thể lãnh đạo, người lao động toàn tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cam kết sẽ hoàn thành và về đích trước các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng và Nhà nước giao trong năm 2020.

"Toàn Tập đoàn vững tin khẳng định luôn xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước," Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

PVN hoan thanh toan dien cac chi tieu va ke hoach nam 2019 hinh anh 2Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị tổng kết của PVN. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2019 tuy phải đối mặt với rất nhiều trở ngại nhưng với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, thách thức, PVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, chế biến dầu khí và các chỉ tiêu tài chính.

Những kết quả khá toàn diện của ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016-2020, do vậy với riêng ngành Dầu khí, yêu cầu đặt ra là phải trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải phát triển ngành Dầu khí, trong đó có PVN phải có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

“Năm 2019 rất vui là PVN đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá tín nhiệm độc lập ở mức BB+. Đây là niềm tin cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, đối tác chiến lược đối với Tập đoàn và là cơ sở, điều kiện vững chắc để Tập đoàn huy động vốn trên thị trường quốc tế,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

PVN hoan thanh toan dien cac chi tieu va ke hoach nam 2019 hinh anh 36 dấu ấn của PVN năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cho rằng lĩnh vực dầu khí là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn nữa, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi trách nhiệm của mình để thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng ngành Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của mình và những kết quả đạt được, tạo ra nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước./.

PV (Vietnam+)