Sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự lần thứ 2 vô địch Cuộc đua số

Đội MTA_R4F của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã xuất sắc giành ngôi Vô địch cuộc thi Cuộc đua số mùa thứ ba. Đây là lần thứ 2 sinh viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự Vô địch Cuộc đua số.
Minh Sơn - Hoàng Hiếu (Vietnam+)