Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn Giáo dục công dân năm nay khá rộng, bao quát nhiều vấn đề của cuộc sống, từ đạo đức, chính trị, xã hội... Tuy nhiên, đa số các câu hỏi đều gắn với thực tế nên không làm khó thí sinh.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân, mã đề thi 308, do các giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện:

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de mon Giao duc cong dan hinh anh 1

Đề thi môn Giáo dục công dân, mã đề 308 như sau:

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de mon Giao duc cong dan hinh anh 2

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de mon Giao duc cong dan hinh anh 3

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de mon Giao duc cong dan hinh anh 4

Thi THPT quoc gia: Goi y dap an de mon Giao duc cong dan hinh anh 5
Nhóm PV (Vietnam+)