'Thiên đường sữa' trên thảo nguyên xanh Mộc Châu có gì đặc biệt?

Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu gồm 2 dự án thành phần: dự án Trang trại bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và dự án Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu Milk.
A.Q (Vietnam+)