Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 29/5/2018 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 741-QĐ/UBKTTW ngày 24/4/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

[Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm ở Đồng Nai, Đắk Lắk]

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có vi phạm, khuyết điểm sau: Cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2006-2011, ông Thái ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định; với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án./.