Hiện nay, khi các địa phương trên cả nước đang thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, một thông tin rất được mong đợi lúc này đó là bao giờ học sinh được trở lại trường học. Dường như ai cũng hy vọng sớm đến "ngày giải phóng phụ huynh."

(Vietnam+)